Förstasida Nyhetsarkiv Allmänna Nytt analysverktyg för upphandling

Årskonferens 2015

SOI:s årskonferens 2015 kommer att vara i Helsingborg den 20-22 april 2015. Läs mer.

Ansökan till certifiering

Hög kompetens leder till stora möjligheter för den offentliga upphandlingen att ständigt utvecklas avseende metoder och effektivitet.
Läs mer om SOI:s certifiering ...

Ansök om certifiering här ...

Nytt analysverktyg för upphandling PDF Skriv ut E-postadress

Att effektivisera, kontroller och följa upp offentliga inköp är lika svårt som viktigt. Att konsekvent uppföljning är lika viktigt som upphandlingarna har börjat upptäckas först under de sista åren i Sverige. Helsingborg är först ut i Sverige med att använda ett verktyg som i Danmark används av mer än 50 procent av kommunerna och där man ser en effektiviseringspotential på minst 1,2 miljarder kronor årligen.

Med denna nya typ av verktyg kan man se vad som köpts in relaterat på varugrupper, vilket annars är ett stort problem i förhållande till anbudstyrning och optimering av inköp. Den lösning som Helsingborg använder kategoriserar automatiskt efter kodsystemet UNSPSC, något som med omkring 22 000 koder är omöjligt att analysera manuellt.

Ett gott exempel på överraskande besparingar som kan göras med denna typ av analys hämtar vi från Danmark. Skanderborgs kommun fann att man köpte mattor för 544.000 kronor per år. Då man upptäckte detta gjordes i stället en upphandling, som sänkte årskostnaden till 220.000 kronor.

Så här beskrivs kodsystemet. UNSPSC är ett internationellt erkänt klassificeringssystem och samma koder används i alla länder. UNSPSC är branschöverskridande och strukturen täcker alla branscher och produktområden.

Detta är en stor fördel för de verksamheter som arbetar i flera branscher, såsom exempelvis offentlig sektor, dagligvaruhandeln och byggbranschen. UNSPSC är en global, öppen och licensfri standard. Den är gratis att använda. Det krävs inget medlemsskap för att använda klassificeringen. UNSPSC är en internationellt erkänd klassifikation. Samma koder används i alla länder. Enbart språkdräkten skiljer. De flesta av de större inköpssystemen och portalerna har valt UNSPSC som klassificeringssystem. Exempel på detta är Ariba och Commerce One. Nordiska exempel är IBX och Proceedo.

I Upphandling 24 (nr 6-2012) berättar upphandlingschef Henrik Karlsson om de helt nya möjligheter att överblicka inköpen som han ser. liksom om hur man nu arbetar med att integrera systemet med verksamheten. Enligt flera andra upphandlingschefer är systemet mycket intressant. Dock gäller det att få politikerna att se vinsten med att investera i systemet.

 
 

Just nu:

Vi har 20 besökare online